Podmínky pro registraci projektu CHARITATIVNÍ BĚŽECKÁ VÝZVA

  1. TRANSPARENTNOST – Hrajeme čistě a totéž chceme od Tebe. Podmínkou pro zařazení do projektu je tedy založený transparentní účet a veřejná sbírka.
  2. SMYSL A ÚČEL – Z videa a popisu projektu musí být jasně patrné, na jaký účel bude vybraná částka použita (prosím, nestačí nám pouze informace např. částku použiju na nákup zdravotních pomůcek, chtěli bychom více informací, aby běžci věděli, proč pro Tebe mají běžet)
  3. OTEVŘENOST – tím, že zaregistruješ svůj projekt dáváš všem najevo, že jsi ochoten mluvit o svém „případu“. (nechceme žádné pikantnosti, ale základní informace např. o diagnóze, příčině a důsledku stávajícího stavu)
  4. KOMUNIKACE – připrav se na to, že Ti lidé budou chtít popřát, zeptat se, nebo nabídnout další pomoc. Chtěli bychom, abys dokázal(a) během kampaně alespoň 2x zareagovat formou videopříspěvku nebo textově do FB Události.
  5. ZPĚTNÁ VAZBA – když řekneme a, je třeba doříci i „b“. Pro nás to znamená, že podmínkou účasti v našem projektu je i skutečnost, že dárcům sdělíš, jak jsi s vybranými penězi naložil. (víme, že to v některých případech bývá běh na dlouhou trať). Vyhrazujeme si proto podmínku, že budeš informovat, nejlépe opět videopříspěvkem, jak jsi prostředky použil, zda pomohly a jak.
  6. OSOBNÍ DATA – účastí v našem projektu stvrzuješ, že smíme použít Tvé jméno, příjmení, rok narození a město pro účely propagace event. běžecké sbírky.
  7. OSOBNÍ ÚČAST – Pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom, aby ses zúčastnil výběhu ve městě, které Ti bude nejblíž, jako podporu pro běžce, kteří se na trasu vydají. Samozřejmě pokud to bude Tvé zdraví a další okolnosti povolovat.
  8. PŘÍJEMCI POMOCI – V souladu s naší filosofií bychom chtěli pomáhat hlavně těm, kteří s námi budou rozběhávat Česko: lidé, útulky a další organizace pomáhající zvířatům (pro zařazení do projektu nebudou vybráni například spolek pro záchranu nějaké nemovitosti).
  9. FINANČNÍ PLNĚNÍ – veškerou propagaci, přípravu a podporu běhu zajišťuje Rozběháme Česko, z.ú. Náklady s tím spojené počítáme okolo 10% z vybrané částky. Posláním registrace souhlasíš s tímto bodem a zároveň získáš plnou podporu od vedoucího Charitativních běžeckých výzev.